Bedreigingen voor ecologie en biodiversiteit

Een zieke wereld

De rijkdom van de wereld is geweldig, maar het zou uitzonderlijk zijn als het niet werd bedreigd. Bijna elke dag hoor je nieuws met betrekking tot schade aan de natuur of de praktijk van instandhoudingsmaatregelen. Hoewel deze altijd nodig zijn, worden ze urgenter en wanhopiger, omdat de planeet een negatieve wending neemt.

Bedreigingen voor ecologie
-Contamination
Global Warming
-deforestation
- Erosie

-Het broeikaseffect

Een dreiging is een indicatie van de nabijheid van een schadelijke gebeurtenis en die het heden in gevaar brengt. Dit is wat er gebeurt met de aarde. Een reeks bedreigingen doemt op over levende wezens, waardoor hun overlevingskansen en die van de volgende bewoners in gevaar worden gebracht.

De bedreigingen kunnen worden gevormd op basis van wat ze beïnvloeden. Wilde dieren hebben dus specifieke bedreigingen, zoals illegale jacht of de vernietiging van hun habitat, en bossen zijn in gevaar als gevolg van immoreel kappen en verstedelijking. Sommigen beïnvloeden echter alle levende wezens en hulpbronnen.

Ontbossing, erosie, broeikaseffect en luchtverontreiniging, water, lucht, bodem en afval zijn de meest voorkomende bedreigingen en moeten snel worden stopgezet. Ze worden effecten op de bodem en de effecten ervan worden door mensen en dieren gevoeld, maar planten worden ook ziek en sterven als een resultaat.

Een enkele dreiging kan op internationaal niveau ernstige milieuproblemen veroorzaken. Het vuilnis dat een kleine gemeenschap in de wateren van de Stille Oceaan gooit, wordt meegesleept door zeestromingen en stapelt zich op met afval dat uit andere delen van de wereld komt, en vormt een enorme ophoping van plastic deeltjes en andere anorganische materialen. Dit voorbeeld komt overeen met het zogenaamde "eiland van afval" en illustreert de kracht die een specifieke actie in een kleine regio moet hebben om onverwachte niveaus te bereiken.

Waarom wordt de wereld bedreigd?

Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen tot de diversificatie en toename van bedreigingen. Een daarvan is bevolkingsgroei, omdat het duidelijk is dat hoe groter het aantal mensen in de wereld, hoe groter de behoeften. Er zijn meer ruimtes nodig om huizen te bouwen, de vraag naar voedsel neemt toe en het volume huishoudelijk afval neemt toe.

De milieu-impact van de mens wordt gemeten aan de hand van zijn ecologische voetafdruk, die de maatstaf is voor de vraag van de mens naar de natuur. Het vertegenwoordigt de hoeveelheid land en zee die nodig is om de middelen voor het leven te leveren. In de eerste samenlevingen werd de ecologische voetafdruk verkleind omdat mensen middelen gebruikten om te overleven, maar tegenwoordig gebruiken mensen de aarde 1,5 keer sneller dan het kan worden vernieuwd.

Het kennen van de bedreigingen is onderdeel van de uitvoering van acties voor behoud. Het is tijd om de basiskenmerken van elke bedreiging te achterhalen en om zich bewust te worden van de effecten ervan.