Wat is een bioom?

Als je denkt aan planten, dieren en landschappen, heb je gelijk, maar er is nog veel meer aan de hand.

Biomen zijn grootschalige ecosystemen en zijn ingedeeld in verschillende typen. Biomeen ecosysteem zijn woorden die vaak door elkaar worden gebruikt en het is mogelijk om te denken dat ze hetzelfde betekenen, maar je moet weten dat hoewel beide sites nauw verwant zijn, ze verschillen vertonen. Een ecosysteem is een gebied dat klein of grootschalig kan zijn en waar levende en niet-levende wezens interacteren, terwijl een bioom een ​​grootschalige geografische regio is. Daarom worden de biomen gevormd door verschillende ecosystemen.

Ze worden ingedeeld volgens het type vegetatie dat overheerst in hun regio, op hetzelfde moment dat de diersoorten die ze bewonen zijn aangepast aan de , hoogte, locatie en andere kenmerken. De vossen die een koude en besneeuwde biome bewonen, zijn niet hetzelfde als die in een droog klimaatbiom, ondanks nauw verwante soorten.

Er zijn terrestrische en aquatische biomen, maar misschien bent u beter bekend met de eerste. Sommigen van hen zijn het bos, het bos, het weiland, de woestijn, de toendra en de taiga. Wetenschappers beschouwen ook de verschillende soorten bos of bos, dus het gematigde bos is een bepaald bioom en verschilt enigszins van het naaldbos.

Interessant? Ken de kenmerken waaruit een bioom bestaat, de verschillen tussen hen, hun geografische locatie, hun flora, hun fauna, hun klimaat en nog veel meer. We nodigen je uit om deel te nemen aan de reis door de be>