Luister naar muziek, bekijk een film, bewonder een gebouw, geniet van een gerecht, bezoek een natuurpark, luister naar een radioprogramma, kijk televisie, lees een tijdschrift. Het zijn allemaal activiteiten die een mens heeft gedaan en die allemaal verband houden met het werk van de culturele industrie, belradio, film, televisie, muziek, gastronomie en elke andere artistieke en creatieve uitdrukking.

Culturele industrieën hebben grote macht en bereik in wereldwijde samenlevingen en zijn de ideale manier om elk type bericht door te geven. Het is in deze context dat ecologie een nog uitgesprokener capaciteit zou kunnen hebben dan in het verleden. Waarom?

Misschien ben je ook geïnteresseerd ... Consumentisme, schuldig

Om te beginnen zijn kwesties over het milieu en levende wezens interessant (of zouden ze moeten zijn) voor iedereen die zichzelf waardeert voor de toekomst. Ecologie wordt vaak door de wetenschap bestudeerd in sommige scholen en op bepaalde gespecialiseerde plaatsen voor onderzoek, studie en ontwikkeling, maar de interesse die het genereert, kan toenemen als het wordt opgeleid vanuit de kunst. In deze zin is er de laatste tijd een trend geweest naar zelfgemaakte artikelen gemaakt van afval en objecten vervaardigd door grote bedrijven, waarvan de inspiratie afkomstig is uit de natuur: meubels die op bomen lijken, mooie lampen die energie besparen, kledingstukken van jurk gemaakt met ecologische stof en andere duurzame producten.

De vraag die rijst is: is het juist om te profiteren van een mentaliserend onderwerp als positief om te verkopen? Natuurlijk komt het antwoord in dat debat dat alledaags is, in het idee om te profiteren van winnen. Maar laten we Manicheïsche gedachten vergeten, dat wil zeggen in de overtuiging dat iets helemaal goed of totaal slecht is. Zou het in plaats daarvan beter zijn om te profiteren van het marketingvoertuig om kennis over ideeën, hulpbronnen en ecologische strategieën toegankelijker te maken?

Vergeet niet dat het niet genoeg is om informatie te verzenden. Ecologie moet drie gebieden hebben: theorie, praktijk en toepassing, waarbij de zin "Je moet geen plastic zakken op de grond werpen" (theorie) in de praktijk wordt gebracht, het afval opsplitsen in blikjes organisch en anorganisch afval, en bijvoorbeeld van toepassing is , een leuke kleurrijke plastic tas maken voor praktisch gebruik.

Culturele industrieën kunnen dus agenten van educatie en ecologische promoters zijn. Het opnemen van ecologische thema's in een film, in een roman of in een radioprogramma is een effectieve strategie om te interesseren. Hoe zit het met de zogenaamde 'groene daken' die architecten vaak in hun ontwerpen hebben opgenomen? Het zijn mooie, creatieve projecten en hun verspreiding heeft de aandacht getrokken van veel mensen.

In elementaire termen gaat het erom kennis toegankelijker te maken: de liefde van dieren te verheffen, het be>

Het verzenden van ideeën en gevoelens is al sinds de oudheid een gemeenschappelijk doel van de kunst. Dat deze ideeën worden geprojecteerd in een dimensie van duurzaamheid, is een positief punt in het moderne tijdperk.