border=0

De 7 theorieën van de oorsprong van het leven.

Evolutie is geen waargenomen gebeurtenis, maar wordt afgeleid. De mens heeft een minimum aan tijd in beslag genomen in al het leven op aarde, dus weten wat al >

Er is sprake van een mogelijke spontane generatie die in het verleden vrij vaak voorkwam vanwege de omstandigheden en materialen van die tijd waarin het leven nog steeds niet ontstond. Dit leidt tot de conclusie dat levende wezens voortkwamen uit substanties en chemische reacties die in de oudheid aanwezig waren. Dit houdt echter niet op en het is niet zo eenvoudig als het lijkt.

De wetenschap baseert al haar werk op vertrouwen in de rationaliteit die ten grondslag ligt aan de natuur, en natuurlijke wetten moeten universeel zijn. Menselijke wezens hebben echter niet alleen in de wetenschap geloofd als het kennen van de oorsprong van alles wat we weten, maar ook in de goddelijke krachten en in de vervolmaking van hun creaties.

Daarom onderscheiden ze zich tot op de dag van vandaag, 7 theorieën over de oorsprong van het leven.

1. Theorie van het creationisme.

Deze theorie gelooft in een opperwezen bekend als God, als de absolute schepper van hemel en aarde. Dat wil zeggen, alles dat bestaat en wat we kunnen zien en niet zien is het werk van een goddelijke kracht die op een of andere manier een voordeel voor de mens vertegenwoordigt.

De theorie van het creationisme vertelt ons dat God de aarde in zeven dagen schiep, waarbij hij zich in elk ervan concentreerde op het creëren van elk element van de natuur en in leven zijn. Voor de zesde dag schiep hij de mens en later creëerde een van zijn ribben de vrouw, zijn eeuwige metgezel. Dit is hoe Adam en Eva de eerste kolonisten op aarde waren. Later was er een overstroming waarbij slechts een paar mensen en dieren overleefden, geordend per paar om de voortplanting te verzekeren.

De creationisten, zoals de aanhangers van deze theorie bekend zijn, zijn fundamentalisten of bijbelse letterkundigen, die over het algemeen christenen, joden en moslims zijn.

2. Theorie van spontane generatie.

Deze theorie, ontwikkeld door de Grieken, vertelt ons dat het leven spontaan ontstond uit de interactie van niet-levende materie en natuurlijke krachten. Dat wil zeggen, het was mogelijk om leven te verkrijgen uit de modder in combinatie met de fundamentele elementen die water, aarde, vuur en lucht zijn.

Aristoteles was een van degenen die dachten dat materie een actief principe (Entelequia) presenteerde dat in staat was om het leven te beginnen.

In deze theorie geloofde men dat stukjes kaas en brood verpakt in vuile lompen muizen opleverden. Evenzo geloofden velen in spontane generaties omdat het gebeurtenissen verklaarde als de verschijning van wormen in rottend vlees. In de achttiende eeuw werd echter vastgesteld dat hogere organismen niet werden geproduceerd uit niet-levend materiaal. Alleen dat het onderzoek er niet was. De oorsprong van bacteriën en schimmels werd niet bepaald totdat Louis Pasteur in de negentiende eeuw aantoonde dat micro-organismen zich kunnen voortplanten.

Op dit moment wordt de uitdrukking "spontane generatie" in de wetenschap niet gebruikt om de oorsprong van levende wezens van al bestaand materiaal te behandelen, maar het heeft de voorkeur om te spreken van een "oorsprong van het leven".

3. Theorie van panspermie.

'Panspermia' komt van het Grieks en betekent 'zaden overal'. Dit verwijst naar de theorie dat de zaden van het leven in het hele universum bestaan ​​en zich door de ruimte kunnen verspreiden van het ene punt naar het andere. Van daaruit wordt gedacht dat het leven zou zijn ontstaan; van deeltjes uit de ruimte die op aarde waren geïnstalleerd door de afleiding van interstellair stof door de druk van zonnestraling en extremofiele micro-organismen die door de ruimte reizen in kometen, asteroïden of meteorieten.

De drie variaties in de theorie van panspermie zijn:

Interstellaire Panspermia

De rotsen die door een botsing uit het oppervlak van een planeet worden geworpen, zijn voertuigen van overdracht van biologisch materiaal van het ene zonnestelsel naar het andere.

Interplanetaire of ballistische panspermie

De rotsen die door enig effect uit het oppervlak van een planeet worden geworpen, zijn voertuigen voor de overdracht van biologisch materiaal van de ene planeet naar de andere, maar ze maken deel uit van het zonnestelsel zelf.

Panspermia geregisseerd

De opzettelijke verspreiding van biologisch materiaal naar andere planeten door een buitenaardse beschaving die geavanceerder is dan de mens. Hetzelfde geldt voor opzettelijke verspreiding van de aarde naar andere planeten, zoals is geprobeerd op Mars.

border=0

4. Theorie van chemische evolutie of primaire abiogenese.

Deze theorie vertelt ons dat het leven op aarde meer dan 3.500 miljoen jaar geleden ontstond uit niet-leven. Dit betekent dat het leven op een eenvoudige manier begon met inerte materie en dat het door een geleidelijk en >

De Britse wetenschapper JBS Haldane en de Russische biochemicus Aleksandr Oparin geloofden dat de eerste levensvormen verschenen in de warme en primitieve oceaan, met heterotrofe wezens die hun voedingsstoffen verkregen uit de natuurlijke verbindingen van het mariene milieu.

Er zijn aanwijzingen dat leven mogelijk afkomstig is van niet-hydrothermale bronnen in de bodem van de oceaan, maar het is ook mogelijk dat abiogenese elders voorkomt, zoals in de diepten van het aardoppervlak.

5. De theorie van RNA versus de theorie van eiwitten.

Beiden hebben elkaar nodig en geen enkele kan het leven in afzondering ondersteunen; eiwitten vereisen DNA om informatie op te slaan, maar DNA vereist ook eiwitten om biochemisch werk uit te voeren. Op hun beurt werken DNA en RNA ook samen.

RNA is essentieel voor het proces van eiwitsynthese en zonder enzymen die geen molecule zou kunnen hebben gerepliceerd. Dat is waarom het zo complex is geweest om te definiëren wat als eerste ontstond, of het nu RNA of eiwitten waren.

6. Theorie van hydrothermale bronnen.

Onderwater hydrothermale ventilatieopeningen zijn geochemisch reactieve habitats die microbiële gemeenschappen herbergen. Je biochemie kan zeer waardevolle informatie bevatten over het begin van het leven en mogelijk de oorsprong ervan.

Dit waarom? Omdat er in de archaïsche tijd geen ozonlaag als zodanig was om het aardoppervlak tegen de zonnestralen te beschermen, dus het leven was nog niet mogelijk. Aan de andere kant, in de diepten van de oceaan kwamen zonnestralen niet aan en was de ontwikkeling van leven mogelijk, zelfs als het klein was.

Vanaf daar waren diezelfde wezens aan het evolueren en sommige groeiden om zich aan te passen aan de habitat. Dankzij dat was de diversiteit van soorten breed en tot op de dag van vandaag kunnen we naast sommige afstammelingen bestaan.

Wetenschap gebruikt het acroniem LUCA om te verwijzen naar de eerste levensvorm die is gepostuleerd die aanleiding gaf tot alle andere vormen van leven die hebben bestaan; een soort tussenweg tussen levend zijn en inert zijn, meer een bacterie. Er wordt aangenomen dat dit 'verantwoordelijke' 4.000 miljoen jaar geleden werd gecreëerd. Relatief kort na het verschijnen van de aarde.

7. Theorie van de Miller-Urey of theorie van de primaire bouillon.

Deze theorie geeft aan dat de eerste vorm van leven spontaan werd gevormd door chemische reacties. Om dit te bewijzen hebben de biochemici Stanley Miller en Harold Urey een experiment ontworpen dat bestond uit een buis die de meeste gassen bevatte die vergelijkbaar waren met die van de oorspronkelijke atmosfeer die miljoenen jaren geleden de aarde bedekte en een plas water die de aarde vertegenwoordigde. oceaan.

De elektroden ontlaadden een elektrische stroom in de met gas gevulde kamer, simuleerden bliksem en lieten alles een week >

Hoewel er wetenschappers zijn die twijfelen aan deze theorie, is het een van de meest geaccepteerde.

Fuentes.

https://www.unav.edu/documents/6709261/2bc95535-e768-47f2-9fb4-9934187a0f26

https://www.britannica.com/science/spontaneous-generation

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/evolucionantecedentes/genereracionespontanea

https://www.forbes.com/sites/quora/2017/05/09/what-is-the-rna-world-hypothesis/#13938a553ac3